Ефективне землеробство починається зі знання

Лабораторія Yаrа Аnаlуtiсаl Services Yаrа Аnаlуtiсаl Services — це спеціалізована лабораторія, яка надає послуги в галузі сільського господарства, садівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, а саме: аналізує грунт, тканини рослин та зразки води з усього світу. Yаrа Аnаlуtiсаl Services — це:

  • понад 40-річний досвід;
  • 200 000 зразків щорічно з 50 країн світу;
  • найсучасніші методики, обладнання та комп’ютерні програми;
  • система МЕGАLAB™ — всесвітній доступ до результатів аналізу і сервіс щодо надання рекомендацій.
Якісний підхід Yаrа Аnаlуtiсаl Services атестована за системою контролю якості ISO 9001:2008 та ISO — IEC 17025:2005. Для підтвердження акредитацій цих рівнів, лабораторія регулярно проходить перевірки на відповідність та бере участь у міжнародних професійних тестуваннях. Справжня цінність Вчені Yаrа Аnаlуtiсаl Services усвідомлюють, що незрозуміла інформація нікому не потрібна, тому роблять усе можливе, щоб презентувати результати діяльності в простій та доступній формі. Використання програмного забезпечення МЕGАLAB™  допомагає перетворити результати аналізів у комплексні та зрозумілі звіти. Головна цінність рекомендацій від Yаrа Аnаlуtiсаl Services полягає у врахуванні властивостей запропонованих добрив, так як Yаrа є найбільшим виробником добрив у світі. Усі ці розрахунки, звичайно, не варто перекладати на плечі агронома. Це завдання спеціалізованої структури, яка зобов’язана не тільки провести аналіз ґрунту і скласти карти забезпеченості, а й розробити точний план застосування мінеральних добрив у сівозміні. Агрономи ж повинні добре розуміти основні правила і принципи таких розрахунків, щоб максимально точно і грамотно їх використовувати.

Проведення агрохімічних аналізів ґрунту забезпечує:

  • оцінку рівня родючості ґрунту для встановлення забезпеченості сільськогосподарських культур доступними формами елементів живлення;
  • визначення агрохімічних властивостей, що впливають на взаємодію мінеральних добрив із ґрунтом і дають можливість робити висновок про необхідність хімічної меліорації, про строки внесення добрив, поминальну та буферну здатність, реакцію ґрунту, ступінь кислотності або лужності, ступінь і характер засолення та ін.;
  • контроль за зміною вмісту в ґрунті поживних речовин та їх доступності рослинам.
Елементарні факти Відомо, що кожній культурній рослині властива тільки їй фізіологія мінерального живлення і реалізувати потенціал високої продуктивності можливо лише на високому мінеральному фоні, з оптимальними фізико-хімічними властивостями ґрунту. Знаючи кислотність ґрунтового розчину, можна підібрати культури, яким буде комфортно в цих умовах. Надходження до рослин фосфору й мікроелементів безпосередньо залежить від кислотності ґрунту. Сполуки азоту, фосфору і калію є основними елементами живлення рослин, споживання яких відбувається у великій кількості. Знаючи вміст цих елементів у ґрунті, ми можемо точно визначити необхідну кількість їх внесення під час нестачі або скоротити норми внесення добрив у разі їх надлишку. Слід звертати особливу увагу на вміст мікроелементів.  Мікроелементи — це головний чинник в отриманні високого та якісного урожаю. Цинк, залізо, мідь, марганець, кобальт, бор і молібден — це каталізатори біохімічних процесів, вони відповідають за побудову ферментних систем і використання рослинами основних елементів живлення. Мікроелементи можуть виступати як «ліки» під час порушення живлення рослин або хворобах. Різний ґрунт — різна норма Важкі ґрунти мають більший вміст гумусу. Це передумова вищої родючості. Але родючі ґрунти можна порівняти з людиною: не завжди багата людина — щедра. Так і чорнозем. Для одержання високого урожаю на чорноземі треба примусити ґрунт віддати цей урожай. Позаяк процеси там відбуваються зовсім інакші, ніж у легкому піщаному ґрунті. Тому віддача від добрив на легких ґрунтах завжди вища, ніж на чорноземах. На чорноземах частину елементів із добрив забирають мікроорганізми, відбувається хімічне зв’язування елементів із вологою. На легких ґрунтах — навпаки: пористість низька, зазвичай промивний тип водного режиму, порівняно низька кількість мікроорганізмів. Тому системи удобрення на легких і важких ґрунтах індивідуальні, й розробляти їх слід виключно за аналізами ґрунту.

Час для проведення Відбір проб грунту можливо проводити на протязі усього календарного року. Враховуючи сезонну зміну вмісту елементів живлення, зразки ґрунту для агрохімічних  аналізів потрібно відбирати за 3-4 тижні до посіву культури та проведення будь-яких агрохімічних заходів (застосування добрив, меліорантів тощо). Найкращий час для аналізу ґрунту — після  збирання попередньої культури.
Важливість ретельного відбору проб Достовірність отриманих результатів аналізу і рекомендацій залежить від точності першого  кроку — правильного відбору проб, який складається з трьох етапів:

  1. Відбір ґрунту або рослин;
  2. Надання всієї необхідної довідкової інформації (зокрема, для проблемних зон);
  3. Правильна упаковка та невідкладне відправлення в лабораторію.
Шлях, за яким потрібно відбирати зразки Окремі зразки ґрунту мають бути відібрані за ретельно продуманою схемою маршруту під назвою «модель — W» яка є найбільш адаптованою до форми поля. Не характерні ділянки поля, такі як схили або низини, та ділянки з вираженою проблематикою потрібно досліджувати окремо. При відборі проб грунту, потрібно уникати областей, які не є показовими для поля в цілому, такі як канави, місця багать, та місця

2012-2017.© Агрофілд - 2012-2014 Усі права захищені.