Технології

Рекомендована система живлення кукурудзи

Рекомендована система живлення кукурудзи

Рекомендована система живлення соняшнику

Рекомендована система живлення соняшнику

Реалізація продуктивного потенціалу будь-якої сільськогосподарської культури залежить від забезпеченості елементами живлення. Головним джерелом живлення сільськогосподарських культур є мінеральні добрива. Мінеральне живлення рослин – це ціла наука, секрети якої вчені намагаються розгадати не один десяток років.

Як показує практика, максимальну віддачу від застосування добрив можливо отримати при дотриманні 4 основних правил: вибрати необхідний вид добрива, підібрати необхідну норму та застосувати в правильний час та в правильному місці. Дотримання даних правил є важливим, оскільки різні форми добрив, при потраплянні в ґрунт, проходять різні хімічні процеси, і як наслідок, мають різну доступність для рослин. Потреба рослин в тих чи інших елементах живлення залежить від фази розвитку і реалізація їх продуктивного потенціалу напряму пов’язана із наявності даних елементів у ґрунті.

Весь накопичений досвід і знання сьогодні об'єднані в Стратегію управління живленням рослин (4R Nutrient Stewardship), розроблену з метою надати допомогу фермеру інформацію у прийнятті рішень по системі застосування добрив. У Стратегії 4R зібрані правила раціонального управління живленням рослин з агрономічної, економічної та екологічної точок зору. Основна концепція може бути описана «Чотирма золотими правилами»:

Правильний вид і форма добрива
Правильна доза добрива
Правильний час внесення добрива
Правильний спосіб внесення добрив
Відповідність типу добрива потреби культур
Відповідність кількості даного добрива потребам культур
В залежності від фаз розвитку рослини, коли це необхідно рослинам
Розміщення елементів живлення c урахуванням використання рослинами

Головне питання стратегії 4R на яке потрібно відповісти - Чи дано культурі живлення правильним джерелом в потрібний час і в потрібному місці та у потрібній кількості?

Елементи живлення поділяють наступним чином:
⦁ Макроелементи – N, P, K (азот, фосфор, калій)
⦁ Мезоелементи – Са, Mg, S (кальцій, магній, сірка)
⦁ Мікроелементи – Fe, Mn, B, Zn, Cu, Mo, Cl (залізо, марганець, бор, цинк, мідь, молібден, хлор).

Вплив елементів живлення на ріст та розвиток рослини:

Азот - найважливіший будівельний матеріал рослин, який збільшує зелену (вегетативну) масу рослин і, як наслідок, врожайність.

Фосфор впливає на фізіологію культури, оскільки відіграє вирішальну роль в розподілі енергії рослини. Потреба в фосфорі особливо велика на початку сезону для формування коренів, а також пізніше в період цвітіння і зав’язування плодів.

Калій відіграє найважливішу роль в фізіології рослини, беручи участь в розподілі води і в ферментативних процесах. Достатня кількість калію може полегшити стрес, який впливає на рослину в період спеки, холоду чи посухи.

Сірка така ж важлива для культур, як азот і фосфор. Вона являється компонентом деяких амінокислот. Культури не можуть поглинати азот без достатньої кількості сірки.

Магній бере участь в основному процесі який відбувається в рослині - фотосинтез. Дефіцит магнію можна легко помітити на листкових пластинках, які втрачають колір між основними жилками.

Цинк - важливий біогенний елемент, присутній в живих організмах, що виконує у рослинному організмі різнобічні функції: активно бере участь в окислювально-відновлювальних процесах, регулюючи окислення і перенесення електронів по дихальному ланцюжку, активує не менше 13 ферментів.

Бор в рослинах бере участь у створенні клітинних структур та в нормальній диференціації тканин, надає їм міцності. Бор покращує засвоєння поживних речовин і транспортування вуглеводів з листків до коренів та репродуктивних органів. З усіх мікроелементів бор найбільше впливає на розвиток рослин і якість врожаю. Борне голодування збільшується у посуху.