Рекомендована система живлення кукурудзи

N

Азот має найбільший вплив на рівень урожайності. На початкових фазах росту засвоєння азоту незначне (3-5 %). Інтенсивніше азот надходить у рослину, починаючи з фази 6-8 листків. Так, якщо до фази 8 листків засвоюється лише 2-3 % азоту, то від фази 8 листків до фази засихання квіткових стовпчиків (волосся) на качанах засвоюється приблизно 85 % загальної кількості азоту. Орієнтовно це припадає на період з другої декади червня до другої декади серпня. Критичний період засвоєння азоту - фаза цвітіння.

Кукурудза до стадії V6 споживає приблизно 5% азоту від загальної сезонної потреби. Але від стадії V6 до VT (поява волоті) у кукурудзи «з'являється апетит», і вона за місяць поглинає приблизно 60% від сезонної норми азоту. Тобто приблизно 100-120 кг д.в. азоту/га. Період швидкого зростання культури триває близько місяця, і якщо протягом цього періоду кукурудза залишиться «недогодовані», то до збирання вона «помститься» істотним недобором урожаю.

Застосування інгібіторів нітрифікації, гарантія доступності азоту саме в потрібні фази.

P

Фосфор засвоюється кукурудзою у меншій кількості, ніж азот чи калій. У початковій фазі росту фосфор забезпечує оптимальний розвиток кореневої системи кукурудзи та інтенсивний початковий ріст рослини. Він входить до складу нуклеїнових кислот, впливає на енергообмін, відіграє важливу роль у нагромадженні вуглеводів, регулює процеси дихання, фотосинтезу тощо.

K

Серед зернових кукурудза засвоює калій найбільше з усіх елементів живлення. Якщо в ґрунті не вистачає калію, то молоді рослини сповільнюють ріст, зменшується фотосинтез, листки спочатку стають жовто-зеленими по краях, а потім жовтими. Верхівки і краї листків засихають, ніби від опіків. Він оптимізує водний режим рослин та покращує засвоєння азоту, підвищує стійкість до вилягання, до стеблової гнилі та інших хвороб, важливий для формування качанів, оскільки впливає на переміщення вуглеводів з листків до качанів.

Mg

Магній Нижчу врожайність формує кукурудза на ґрунтах, бідних на магній. Магній входить до складу хлорофілу, бере участь у синтезі амінокислот. Нестача магнію проявляється за несприятливих ґрунтових і погодних умов, у разі зруйнованої структури ґрунту і негативно впливає на процеси цвітіння та запилення, що обмежує зав’язування качанів, зменшує їх озерненість.

S

За нестачі сірки гальмується ріст рослин. Знижується ефективність внесення азотних добрив. Качани можуть гірше виповнюватися зерном (череззерниця), листки набувають світло-зеленого або жовтого кольору внаслідок розпаду хлорофілу.

Zn

Основний мікроелемент для кукурудзи. Він бере активну участь процесах обміну, а також синтезі протеїнів, хлорофілу і вітамінів, впливає на процеси росту і розвитку, підвищує стійкість до несприятливих умов, зокрема приморозків. Підвищений вміст сполук фосфору у ґрунті призводить до нестачі цинку. За значного дефіциту цинку на рослинах можуть не зав’язуватися качани. Зменшується ріст рослин через скорочення довжини міжвузлів. Ознакою нестачі цинку є жовті смуги на молодих листках з обох боків між жилками, а також жовтий або білий колір всієї поверхні молодого листя.