— cучасне рішення в системах живлення

Folicare™ — це водорозчинні добрива для позакореневого підживлення рослин. Вся лінійка добрив Folicare™  виробляється з найякіснішої сировини, тому елементи живлення є  на 100 %  розчинними та легкодоступними рослинам. Yara Folicare Конкурентні переваги

  • виготовляються на основі монокалійфосфату та фосфат сечовини;
  • фосфат сечовина за рахунок кислотності підвищує доступність мікроелементів для рослини;
  • наявність азоту в формі NH4 допомагає проникненню елементів живлення через кутикулу листка;
  • крім макроелементів, містять в своєму складі збалансований вміст мікроелементів: Сu, Fe, Мn, Zn на хелатній основі ЕДТА (етилендіамінтетраоцтова кислота), що підвищує коефіцієнт використання елементів живлення до 90 -95 % і забезпечує можливість застосування добрив у розчинах із широким діапазоном pН — 2-7;
  • містять сірку та магній, необхідні для отримання високоякісного врожаю;
  • добре розчиняються у воді;
  • не фітотоксичні;
  • не містять хлору;
  • сумісні з більшістю пестицидів.

Folicare™  NPK 12-46-8 + МЕ Потужний старт Містить доступні водорозчинні сполуки фосфору, які покращують розвиток кореневої системи та генеративних органів рослин. Використовується на початку вегетації, коли виникає найбільша потреба в фосфорі. Folicare™  NPK 18-18-18 + МЕ Рівномірний розвиток Збалансований вміст елементів живлення. Застосовується протягом всієї вегетації на всіх культурах. Folicare™  NPK 22-5-22 + МЕ     Швидкий ріст Підвищенний вміст азоіу і калію. Використовується на початкових етапах розвитку та в кінці вегетації.   Folicare™  NPK 10-5-40 + МЕ     Високий та якісний врожай Підвищує стійкість рослин до хвороб, стресових явищ, підвищує врожайність та якість продукції. При позакореневому підживленні в осінній період на озимих культурах забезпечує підвищення зимостійкості і як наслідок, зменшення втрат продуктивного стеблестою, у зв’язку з несприятливими умовами перезимівлі.   Folicare™  NPK 12-0-38 + МЕ     Високий та якісний врожай Містить підвищену кількість бору (1,5 %), тому особливо рекомендується для застосування на цукрових буряках, соняшнику, ріпаку, картоплі та інших культурах, чутливих до нестачі цього мікроелемента.

Вміст елементів живлення в добривах Folicare™, %

Добриво N P2O5 K2O MgO SO3 B Cu* Fe* Mn* Mo Zn*
Folicare™ Потужний старт 12 46 8 1.4 5.4 0.02 0.1 0.2 0.1 0.01 0.02
Folicare™ Рівномірній розвиток 18 18 18 1.5 7.2 0.02 0.1 0.2 0.1 0.01 0.02
Folicare™ Швидкий ріст 22 5 22 1.5 8.9 0.02 0.1 0.2 0.1 0.01 0.02
Folicare™ Високий та якісний врожай 10 5 40 1.5 10.2 0.02 0.1 0.2 0.1 0.01 0.02
Folicare™ Високий та якісний врожай 12 0 38 1.5 1.5

Застосування добрив Folicare™:

Вид внесення Норма одного внесення Концентрація робочого розчину Об’єм робочого розчину
Позакорневе підживлення: 2.5-5 кг/га 1-2% 200-300 л/га
Системи фертигації відкнитого ґрунту: 0,1-0,2% (1-2кг/1000л води)

Добрива придатні для використання в бакових сумішах з пестицидами та карбамідом. При використанні твердої води (підвищений вміст катіонів магнію та кальцію) необхідно приготувати маточний розчин попередньо розчинивши добриво в невеликій кількості води. Після повного розчинення продукту приготований розчин вилити в обприскувач. Увага! У разі внесення в баковій суміші з пестицидами перед застосуванням провести випробування на малих ділянках

2012-2017.© Агрофілд - 2012-2014 Усі права захищені.