Для оптимального росту додайте

Відомо, що мікроелементи відіграють величезну роль у формуванні врожайності і якості зерна. Марганець важливий для нормального засвоєння азоту, в умовах дефіциту міді різко знижується кількість зерен у колосі. Нестача міді викликає вилягання, що призводить до значного зниження врожайності (особливо на фоні надлишкового азотного живлення). Крім того, обидва ці мікроелемента беруть участь у синтезі лігніну — компонента клітинної стінки, що грає важливу роль у захисті від патогенів. При дефіциті марганцю і міді рослина більш схильні до ураження борошнистою росою, іржею та іншими захворюваннями.
         Цинк впливає на дихання, синтез білка, цукрів і крохмалю, синтез триптофану (попередник ауксину — гормону росту). Нестача цинку порушує нормальний ріст рослини. В умовах дефіциту цинку підвищується проникність клітинної мембрани, що полегшує проникнення патогенів у рослину. Таким чином, всі ці мікроелементи необхідні для формування природної стійкості рослин до патогенів і для формування високого врожаю.
     Останнім часом все більшою популярністю користуються хелати мікроелементів, які мають ряд переваг в порівнянні з раніше використалися сульфатами мікроелементів. Хелати являють собою з’єднання іонів металів (Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Сa, Mg) з органічними молекулами, в якості яких найбільш ефективні хімічно синтезовані ЕДТА і ДТПА. На відміну від лігнополікарбонових кислот, хелати на основі ЕДТА і ДТПА не містять домішок важких металів і мають постійний склад. Ці хелати стабільні при широкому діапазоні рН, легко розчинні у воді і добре засвоюються рослинами (при листковому підживлення засвоюється близько 80-90%).
     Два мікроелемента — бор і молібден не утворюють стабільних хелатів, тому застосовуються у формі простих сполук. Голландська компанія Акзо Нобель пропонує спеціальні висококонцентровані комплексні мікродобрива на основі хелатів і окремі хелати мікроелементів під торговою маркою YaraVita Рексолін.
     Хелати — дорогі продукти, тому доцільно застосовувати їх для передпосівної обробки насіння і для некореневого підживлення, тобто на тих стадіях розвитку, які є визначальними у формуванні врожайності.
     Стаття в журналі «Пропозиція» щодо застосування добрив на хелатній основі.

YaraVita Рексолін АВС, YaraVita™ Тенсо Коктейль — це комплекси мікроелементів на хелатній основі ЕDТА , розроблені для корегування та попередження дефіциту мікроелементів у широкому спектрі сільськогосподарських культур. Дані добрива призначені для передпосівної обробки насіння, позакореневого підживлення та фертигацм. Вміст елементів живлення, %

MgO CaO B Mn Fe Cu Mo Zn
YaraVita™ Рексолін АВС 3.0 0.5 4.0 4.0 1.5 0.1 1.5
YaraVita™ Тенсо Коктейль 3.6 0.52 2.57 3.84 0.53 0.13 0.53
Виробник: Akzo Nobel (Нідерланди). YaraVita™  Рексолін АВС, YaraVita™  Тенсо Коктейль Агрохімічні особливості:
 • хімічно чисте та екологічно безпечне добриво, яке відповідає екологічним нормативам країн ЄС;
 • міститься збалансоване співвідношення біогенних елементів, яке повністю забезпечує біологічні особливості сільськогосподарських культур;
 • стимулює схожість, енергію проростання, підвищує стійкість до грибкових та бактеріальних хвороб, несприятливих погодних умов (посухи, мінусових температур, різких перепадів температури та інших несприятливих факторів довкілля) на початку росту та розвитку рослин;
 • висока розчинність у воді та легка доступність для рослин;
 • високий коефіцієнт використання біогенних елементів рослинами — 80-95 % за рахунок хелатних форм ЕДТА і ДТПА та можливість застосування в розчинах із широким діапазоном рН (2-7,5);
 • застосовується напівсухим методом для передпосівної оброби насіння при протруюванні, для позакореневого листкового підживлення сільськогосподарських і декоративних культур та в системах крапельного поливу (фертигації) й дощування (іригації);
 • застосовується сумісно із пестицидами, традиційними добривами (карбамід, КАС), кристалонами™, стимуляторами росту, не змінюючи їх діючої речовини (за винятком пестицидів, до складу яких входять мідь та алюміній);
 • не взаємодіє з ґрунтовим колоїдним поглинальним комплексом та майже не розкладається мікроорганізмами;
 • підвищує врожайність культур та поліпшує якість товарної продукції.     
Рекомендації щодо застосування:      Передпосівна обробка насіння: 100-150 г/т насіння, що забезпечує збільшення енергії проростання, покращує схожість та стійкість до зниженних температур.  Передпосівна обробка насіння YaraVita Rexolin ABC та YaraVita TENSO Coktail  проводиться на машинах типу ПС-10 з додаванням до протруйника рекомендованої норми.      Позакореневе листкове підживлення сільськогосподарських культур (озима і яра пшениця, фуражний ячмінь, тритикале, озимий і ярий ріпак, капуста, цибуля та інші культури) YaraVita Rexolin ABC та YaraVita TENSO Coktail рекомендується проводити сумісно з розчином карбаміду (сечовиною) Таке підживлення сприяє підвищенню засвоєння на 10-15 % біогенних елементів кореневою системою з ґрунту. Листкове підживлення забезпечує швидку дію і рекомендується для швидкого корегування елментів живлення, а також у випадках, коли ґрунтове внесення добрив неможливе (наприклад, при дуже вологому ґрунті).      Схема використання YaraVita Rexolin ABC на прикладі озимої пшениці. Особливі рекомендації: YaraVita Рексолін АВС стабільний в діапазоні pH 3,0 – 6,5. Перед листковим підживленням добриво потрібно розчинити в окремій ємності 15-20 літрів, приготувавши маточний розчин, який потім використовується для приготува­ння робочого розчину. YaraVita Рексолін АВС та ТЕНСО™Коктейль рекомендовано застосовувати і в системах крапельного поливу, гідропоніки та дощування у відкритому та закритому ґрунті. Перед використанням YaraVita Рексолін АВС або ТЕНСО™Коктейлю потрібно обов’язково проводити попереднє тестування на відсутність осаду при змішуванні з пестицидами або іншими препаратами. Не рекомендується застосовувати інжекторні форсунки з грубим розпилом при некореневому листковому підживленні рослин. Розчин із YaraVita Рексолін АВС або ТЕНСО™Коктейль не рекомендується залишати без використання більше 5-6 годин та піддавати випромінюванню ультрафіолетових променів.

YaraVita™ Рексолін D12, Рексолін Q40 – це добрива розроблені для застосування на ґрунтах бідних на залізо та для листового підживлення культур, що мають дефіцит заліза.

Фізично-хімичні характеристики добрива
YaraVita™ Рексолін D12 хелат заліза у форми DTPA 11,6% стабільний при pH від 1.5до 7,5 EC(1г/л) 0,35 мСи/см
YaraVita™ Рексолін Q40 хелат заліза у форми DTPA 6% стабільний при pH від 3.5до 10 EC(1г/л) 0,7 мСи/см
Rexolin D12     YaraVita™ Рексолін D12, Рексолін Q40 – це добрива розроблені для застосування на ґрунтах бідних на залізо та для листового підживлення культур, що мають дефіцит заліза. Функція заліза У тканинах рослин заліза більше, ніж інших елементів. Залізу належить особлива функція — неодмінна участь у біосинтезі хлорофілу. Тому будь-яка причина, що обмежує доступність заліза для рослин, призводить до важких захворювань, зокрема, до хлорозу. Через порушення, ослаблення фотосинтезу і дихання, внаслідок недостатнього утворення органічних речовин, з яких будується організм рослини, відбувається загальний розлад обміну речовин. Тому при гострій нестачі заліза неминуче наступає загибель рослин. Культури чутливі до нестачі заліза Найбільш чутливі до нестачі заліза: фруктові кульїури (яблуні, персики, вишні); ягідні культури (полуниця, виноград); овочеві культури (томати, огірки). Також чутливі до нестачі заліза зернові і соя. Найбідніші на залізо лужні та карбонатні ґрунти. Такі ґрунти можуть мати велику кількість заліза, але в недоступній для рослин формі. xxx Симптоми дефіциту заліза Симптоми нестачі заліза починаються з пожовтіння жилок листя. Такі симптоми схожі з нестачею магнію, оскільки обидва елемента відіграють важливу роль у виробництві хлорофілу. Але на відміну від магнію, симптоми дефіциту заліза проявляються в молодому листі. Особливості грунтового застосування Застосування хелату Fe-ЕDТА під час поливу під корінь неефективне, тому що під час використання малооб’ємних технологій в прикореневій зоні рН часто піднімається вище 6,5. До того ж грунти в Україні мають реакцію рН, як правило, вище цього показника. Цей хелат можна використовувати для позакореневого підживлення рослин (попередньо треба підкислити воду, в якій буде розчинятися хелат). Ґрунтове застосування рекомендується у випадках, коли рН ґрунту менше 7,5. Потрібно поливати розчином добрива ділянки біля рослин. Після кожного застосування проводити додатковий полив, щоб елементи живлення досягали кореневої системи. Системи гідропоніки Оптимальна кислотність біля кореневої системи в системах гідропоніки — 5,5. Однак, у виробничих умовах показник кислотності може підійматися до 7,5. Тому в таких умовах рекомендується використовувати залізо на хелатній основі DTРА та ЕDDНА (якщо рН вище 7,5) Позакореневе підживлення Позакореневе підживлення рекомендується для швидкого корегування живлення рослин та в періоди, коли ґрунтове внесення не можливе і не доцільне. Перше позакореневе підживлення проводиться на початку сезону під час формування рослинами достатнього листкового апарату. Друге та третє підживлення проводять за необхідності.

Культури закритого ґрунту

Під час кожного поливу Норма внесення, г/1000 л води
на ґрунтах

20-30

на мінеральних субстратах 5-20
Листкове підживлення Норма внесення, г/л
кожні 1-2 тижні 0,1-0,5

Культури відкритого ґрунту

Вид внесення Норма внесення, кг/га
Позакореневе підживлення 0,2-0,3
Не перевищувати концентрацію ОД % (100 г продукту на 100 л води). Використовувати 300 — 1000 л води на 1 га

rexolin ABC, tensococktail, рексолін АБЦ, тенсококтейль, комплекс мікроелементів для пшениці, підживлення кукурудзи, мікродобрива для, дефіцит елементів живлення, хелатні добрива, реаком, бор, цинк, молібден, мідь, обробка насіння
2012-2017.© Агрофілд - 2012-2014 Усі права захищені.