Інгібітори нітрифікації в добривах

Інгібітори нітрифікації в добривах

Інгібітори нітрифікації – це хімічні сполуки, що пригнічують життєдіяльність нітрифікувальних бактерій, що перетворюють амонійній азот в нітратний азот та забезпечують збереження азоту ґрунту і добрив в амонійній формі.

Амонійна форма NH4

  • добре зв'язується з ґрунтом, вільно засвоюється рослиною, в т. ч. за низьких температур;
  • амонійна форма сприяє росту кореневої системи, кущінню, кращому засвоєнню фосфору, сірки, бору та ін.;
  • найкраща форма азоту для передпосівного внесення.

Застосування інгібіторів нітрифікації сприяє підвищенню коефіцієнта використання азоту рослинами. Пригнічуючи процеси нітрифікації, інгібітори знижують втрати азоту внаслідок зменшення вимивання нітратів і виділення газоподібних сполук в атмосферу. Азот при цьому залишається у верхніх шарах ґрунту, що збільшує його доступність для рослин. Тривалість дії інгібіторів нітрифікації залежить від різних чинників і в середньому становить 10 тижнів.

Ефективність азотних добрив з інгібітором нітрифікації найкраще проявляється в умовах зрошення, в районах надмірного і достатнього зволоження, на ґрунтах легкого гранулометричного складу, де можливі значні втрати азоту внаслідок вимивання з них нітратів. 

Інгібітори нітрифікації підвищують коефіцієнт використання азоту з добрив на 10–15 % і більше. Втрати азоту з добрив при цьому знижуються в 1,5–2 рази.

Поглинання азоту рослинами кукурудзи на протязі вегетації

У кукурудзи, інтенсивне засвоєння азоту, починається з фази 7-8 листків, яка настає через 5-6 тижнів, після посіву, тому застосування інгібіторів нітрифікації є одним з факторів забезпечення наявності азоту в ґрунті, саме в потрібний період вегетації рослини.

Добрива серії Ελλadagreen містять у своєму складі інгібітор нітрифікації – диціандиамід (DCD).

NΡ2Ο5К2ΟMgOSO3BZn
NP 27 - 0 - 0 ( +28SO3)27280,3
NPK 24 - 6 - 7 ( + 12SO3) + 0,3Zn2467120,3
NPK 18 - 6 - 14 (+12SO3) + 2MgO + 0,3B6142120,3