Добриво Ελλada green

Азот, є найважливішим елементом живлення для рослин, який характеризується як "регулятор" вегетації та плодоношення. Дефіцит азоту призводить до гальмування процесів росту та розвитку рослини, її передчасного старіння та зменшення врожайності.

Окрім достатньої кількості азоту, важливим є раціональне управління азотним живленням, що безпосередньо впливає на одержання високого врожаю.

В традиційних добривах використання азоту в рослинах не перевищує 50-60%. Сполуки азотних добрив зазнають низки перетворень в ґрунті, в результаті яких, амідний азот шляхом гідролізу перетворюється на амонійний, при цьому в залежності від глибини внесення азоту, частина його, втрачається у вигляді газоподібних втрат. Амонійний азот, під дією нітрифікуючих бактерій та ґрунтових бактерій спочатку окислюється до нітритів, а згодом до нітратів. Завдяки високій рухливості нітратних сполук, у легкому ґрунті вони вимиваються ґрунтовою водою до глибших шарів, тоді як у важкому насиченому ґрунті вони утворюють летючі сполуки, тим самим збільшуючи втрати. Через ці перетворення, під час підживлення культур традиційними добривами, частина добрива втрачається і стає невикористаною рослинами.Добрива серії Ellada green містять у своєму складі інгібітор нітрифікації

Добрива нового покоління Ελλadagreen, запобігають втратам азоту, за рахунок наявності інгібітору нітрифікації (DCD).

Добрива серії Ελλadagreen містять у своєму складі інгібітор нітрифікації – дициандиамид (DCD) механізм дії якого полягає в пригніченні активності бактерій роду Nitrosomonаs, з допомогою яких відбувається процес нітрифікації – перетворення азоту амонійної форми NH4+ в нітратну NO3-.

Пригнічуючи процеси нітрифікації, інгібітори знижують втрати азоту внаслідок зменшення вимивання нітратів і виділення газоподібних сполук в атмосферу. Азот при цьому залишається у верхніх шарах ґрунту, що збільшує його доступність для рослин. Тривалість дії інгібіторів нітрифікації залежить від різних чинників (типу ґрунту, його температури, вологості, біологічної активності, кислотності, вмісту органічних речовин, гранулометричного складу, норм і способів внесення добрив та інгібіторів) і в середньому складає від 6 до 10 тижнів.

 

 

Добриво N ΝΗ4 NO3 Ρ2Ο5 K2O MgO SO3 B Zn
Ελλadagreen
11-22-22 ( +10 SO3) + 0,2 Zn
11% 11,0% - 22% 22% - 10% - 0,2%
Ελλadagreen
24-12-0 ( +20 SO3) + 0,5 Zn
24% 16,3% 7,7% 12% - - 20% - 0,5%
Ελλadagreen
24-6-7 ( +12 SO3) + 0,3 Zn
24% 14,9% 8,9% 6% 7% - 12% - 0,3%
Ελλadagreen
19-9-9 ( +19 SO3) + 0,3 Zn
19% 14% 5,0% 9% 9% - 19% - 0,3%
Ελλadagreen
18-6-14 ( +12 SO3) + 2 MgO + 0,3 B
18% 12,0% 6,0% 6% 14% 2% 12% 0,3% -
Ελλadagreen
20-5-10 ( +18 SO3)+ 2 MgO + 0,5 B
20% 12,2% 7,8% 5% 10 2% 18% 0,5% -