Добриво Ελλada blue

Оптимальне фосфорне живлення рослин стимулює всі процеси, що пов’язані з заплідненням, зав’язуванням, формуванням і дозріванням плодів. Надлишок фосфору  призводить до передчасного розвитку, відмирання листкового апарату і раннього дозрівання плодів, як результат рослини не встигають сформувати достатній урожай.

Фосфор сприяє швидшому утворенню кореневої системи рослин. При цьому рослини краще засвоюють воду і поживні речовини з ґрунту, швидше формують надземну масу. Основну частину фосфору рослини використовують у перші фази росту і розвитку.

Основним джерелом живлення рослин фосфором є аніони ортофосфорної кислоти (Н2РО4, НРО24 і РО43-). Проте рослини можуть засвоювати полі- і метафосфати та деякі органічні сполуки фосфору.

Насичення поліфосфорних кислот аміаком під тиском, призводить до утворення поліфосфат амонію. Поліфосфати амонію добре розчиняються у воді, а фосфор цих добрив добре засвоюється рослинами, в процессі

Поліфосфати амонію відрізняються від ортофосфатів тим, що для їх розпаду та перетворення у легкодоступну для рослин форму необхідний певний час. Після проходження гідролізу вони набувають усіх властивих ортофосфатам характеристик. Ця особливість надає їм характеру пролонгованої дії.

Добрива лінійки Ελλadablue об'єднали всі сучасні технології у живленні сільськогосподарських культур та були розроблені для того, щоб кардинально змінити поведінку поживних речовин у системі «ґрунт-рослина».

Добриво оброблено полімером NTEH, який захищає фосфор в добриві від небажаних взаємодій в грунті, що дозволяє зберегти доступність фосфору протягом тривалого періоду.

Механізм дії полягяає у наступному - завдяки високому негативному електричному заряду нанополімер NHET поглинає поверхнею всі катіони в ґрунті, які реагують з фосфором (Са, Mg, Fe, Al), таким чином, він пригнічує утворення нерозчинних сполук фосфору і довгий час зберігає його вільним для рослини.

Добрива серії Ελλadablue є найсучашніші добривами на ринку України з високим коофіцієнтом окупності інвестицій за рахунок кращої доступності елементів живлення в посушливих умовах.

Посіви, на яких застосовуються добрива Ελλadablue, демонструють посилене поглинання поживних речовин, розвивають міцну кореневу систему та мають здоровий вигляд, а також показують вищі результати порівняно з іншими добривами.

Добриво N ΝΗ4 NO3 Ρ2Ο5 K2O MgO SO3 B Zn
Ελλadablue
15 - 25 - 0 ( +29 SO3)
15% 15,0% - 25% - - 29% - -
Ελλadablue
14 - 14 - 14 ( +23 SO3)
14% 12,6% 1,6% 14% 14% - 23% - -
Ελλadablue
14 - 18 - 14 ( +27 SO3)
14% 12,6% 1,4% 18% 14% - 27% - -
Ελλadablue
14 - 22 - 7 ( +20 SO3) + 0,1 B + 0,1 Zn
14% 14,0% - 22% 7% - 20% 0,1% 0,1%
Ελλadablue
24 - 8 - 8 ( +7 SO3) + 0,3 Zn
24% 14% 10% 8% 8% - 7% - 0,3%
Ελλadablue
18 - 8 - 14 ( +14 SO3) + 2 MgO + 0,3 B
18% 12,5% 5,5% 8% 14% 2% 14% 0,3% -