Добриво Ελλada blue

Форма фосфору в добриві відіграє ключову роль у виборі термінів внесення, способу внесення, а також впливає на ефективність добрива в перший і наступні роки.

Насичення поліфосфорних кислот аміаком під тиском, призводить до утворення поліфосфат амонію. Поліфосфати амонію добре розчиняються у воді, а фосфор цих добрив краще засвоюється рослинами, ніж фосфор фосфатів.

В основі сучасних досліджень з метою збільшення використання рослинами поживних елементів та досягнення більшої врожайності, лежать новітні технології - таких як інгібітори нітрифікації, хелати, різні полімери, осмотичні та поліаніонні смоли та нанотехнології.

Добрива нового покоління Ελλadablue об'єднали всі сучасні технології у живленні сільськогосподарських культур та були розроблені для того, щоб кардинально змінити поведінку поживних речовин у системі «ґрунт-рослина».Добрива Ellada blue перешкоджають іммобілізації фосфору

У кожну гранулу, інтегровано полімер NTEH, який захищає поживні речовини від небажаних взаємодій, зберігає їх мобільність протягом тривалого періоду та полегшує їх поглинання культурою.

Завдяки потужному негативному електричному заряду полімер NHET поглинає поверхнею всі катіони в ґрунті, які реагують з фосфором (Са, Mg, Fe, Al). Таким чином, це запобігає утворенню важкодоступних сполук фосфору, а вивільнений фосфор легко засвоюється культурами протягом тривалого періоду.

Добрива Ελλadablue перешкоджають іммобілізації фосфору за рахунок збільшення його поглинання рослинами, мінімізують втрати решти поживних речовин, а також утворюють хелативні зв’язки із мікроелементами, таким чином підтримуючи їх активними та доступними протягом тривалого проміжку часу.

Посіви, удобрені Ελλadablue, демонструють посилене поглинання поживних речовин та вологи, розвивають міцну кореневу систему та мають здоровий вигляд, а також показують вищі результати порівняно з іншими добривами.

Добриво N ΝΗ4 NO3 Ρ2Ο5 K2O MgO SO3 B Zn
Ελλadablue
14-18-14 ( +27 SO3)
14% 12,6% 1,4% 18% 14% - 27% - -
Ελλadablue
18-8-14 ( +14 SO3) + 2 MgO + 0,3 B
18% 12,5% 5,5% 8% 14% 2% 14% 0,3% -
Ελλadablue
24-8-8 ( +7 SO3) + 0,3 Zn
24% 14% 10% 8% 8% - 7% - 0,3%